Dossier Vakbondsacties

Boeteloze week van 20 tot 24 april

Tussen 20 en 24 april willen de politievakbonden opnieuw een boeteloze week invoeren. Op 24 april zou die week afgesloten worden met een grote algemene betoging. Daarmee protesteren de vakbonden tegen het uitblijven van een voor hen aanvaardbare pensioenregeling. De boeteloze week betekent meteen ook dat de geplande flitsmarathon van 23 april geboycot wordt.

De boeteloze week houdt in dat de politie bij lichte overtredingen geen boete zal uitschrijven maar de persoon in kwestie verbaal zal terechtwijzen. De politievakbonden stellen dat de agenten "hiervoor de nodige tijd zullen nemen." Wat de flitsmarathon van 23 april betreft is er een stakingsaanzegging ingediend voor al het personeel dat ingezet zal worden voor het flitsen.

Daarnaast plannen de vakbonden in diezelfde week stiptheidsacties door grondige controles. Waarschijnlijk willen de vakbonden die acties vooral organiseren in industriezones, waar ze het zwaar verkeer extra zullen controleren. Dat zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen.