De Lijn schrapt reeks belbussen

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn voert op 1 mei een reeks wijzigingen door in haar aanbod. De veranderingen hebben vooral betrekking op een reeks belbussen en op de zondagsdienst. De Lijn maakt zich sterk dat er voor 98 procent van de reizigers niets verandert.

Er worden concreet tien belbusgebieden geschrapt, zegt Tom Van de Vreken, de woordvoerder van De Lijn: drie in Antwerpen, en vanaf 25 juni zeven in Vlaams-Brabant. Daarnaast wordt het busaanbod op zondag ingeperkt tot de periode 10-19 uur, al zijn lokale uitzonderingen mogelijk.

De maatregelen kaderen in de besparingen die De Lijn moet doorvoeren. Dit jaar moet de maatschappij 34,8 miljoen euro besparen. Eenentachtig procent, of 28,1 miljoen euro, komt uit interne maatregelen (efficiëntieverbetering en hogere tarieven); de maandag aangekondigde maatregelen moeten de rest van de besparing (6,7 miljoen euro) opleveren.

De gesprekken met de vakbonden over de besparingen zijn nog lopende, laat Van de Vreken nog weten. De bonden eisen een inkomensgarantie voor de werknemers die geld verliezen door de afbouw van het zondagsaanbod. De directie van De Lijn stelde daar eerder een "inspanningsverbintenis" tegenover, om de gevolgen zoveel mogelijk te verdelen.