"Wanbetaling en pesten aan de UGent"

De Universiteit Gent kijkt aan tegen een kost van 120 miljoen euro aan onbetaalde pensioenen van personeel met contracten van bepaalde duur. Een som die voor de universiteit financieel niet haalbaar is. Dat melden De Morgen en studentenmagazine ‘Schamper’, op basis van getuigenissen van ontevreden UGent-werknemers en vertrouwelijke documenten. Naast het financiële probleem duiken er ook klachten op over pestgedrag en vriendjespolitiek onder de werknemers van de universiteit.

Pensioenen

Het zou gaan om zeker een vijfde van het personeel dat niet het pensioen krijgt waar ze recht op hebben. In een officieel antwoord op de artikels ontkent de UGent alvast niet dat er problemen zijn met onbetaalde pensioenen. Toch wil de universiteit benadrukken dat er al sinds 2013 wordt onderhandeld met de vakbonden over de invulling van de contracten en het aanvullend pensioenplan. “Die gesprekken zijn nog aan de gang, maar het bestuur heeft zich geëngageerd om een beslissing ter zake te bekomen voor de zomer van 2015”.

Pesten

Uit de vertrouwelijke documenten zou blijken dat er vorig jaar zeker 120 klachten werden ingediend over pesten, verbale agressie, psychisch geweld, conflicten en burn-outs. Het personeel in de studenterestaurants zou onderbemand zijn en daarom gedwongen worden ook te werken tijdens ziekte en medische ingrepen uit te stellen.

Ook over de spanningen en pestproblemen onder het personeel wordt er bevestigend gereageerd aan de universiteit. Maar daar vinden ze dat enige relativering nodig is. “We betreuren dat Schamper een aantal personeelsleden heeft gevraagd om hun ongenoegen te uiten over hun werksituatie. Door die individuele aantijgingen wordt nu verkeerdelijk de indruk gewekt dat er een algemeen probleem is met het psychosociaal welzijn aan de UGent.” De universiteit is al een tijd bezig met het ontwikkelen van sensibiliseringscampagnes en actieplannen. Er is ook een vertrouwenspersoon aangesteld om problemen aan te melden.

Financiële problemen

De rector van de UGent, Ann de Paepe, reageert dat de universiteit onmogelijk de kost van 120 miljoen euro kan betalen, zeker niet nu er volop bespaard wordt. Op de berichten over de financiële problemen wordt dan weer ontkennend gereageerd. "Mediaberichten over ‘het einde van de UGent’ mogen worden gecategoriseerd als zwaar overdreven en niet ter zake”, aldus de universiteit.