'Pedoleerkracht' na 3 jaar aangehouden

Een 28-jarige kleuterleider heeft in 2010 en 2011 in een school in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verschillende kleuters van zijn klas seksueel misbruikt. Het Brusselse gerecht voert al sinds 2011 in alle stilte een onderzoek naar de man maar die werd al die tijd niet onder aanhoudingsbevel geplaatst. Pas nadat aan het licht kwam dat hij ook al jarenlang zijn eigen nichtjes had misbruikt, vloog de twintiger achter de tralies. Binnenkort verschijnt hij voor de Brusselse correctionele rechtbank.

Tim C., meester Tim voor zijn kleuters, ging in september 2010 aan de slag als kleuterleider in de school en won al snel de hartjes van de vierjarige kleuters waar hij voor moest zorgen. Al bijna even snel maakte hij misbruik van het in hem gestelde vertrouwen om zich aan verschillende van zijn leerlingen te vergrijpen.

Verschillende werkwijzen

"Hij had verschillende werkwijzen voor zijn verschillende slachtoffertjes", zegt meester Nathalie Buisseret, de advocate van de ouders van één van zijn slachtoffers. "Zo begeleidde hij één meisje steevast als ze naar het toilet ging. Het dochtertje van mijn cliënten hield hij tijdens de speeltijd binnen als het regende, omdat ze zogezegd allergisch was aan regenwater, en dan keken ze samen porno terwijl hij haar betastte."

Het duurde verschillende maanden voor het misbruik aan het licht kwam maar in het begin van het daaropvolgende schooljaar, 2011-2012, dienden de ouders van enkele andere slachtoffertjes klacht in bij het Brusselse gerecht. De Brusselse federale gerechtelijke politie en het Brusselse parket schoten in actie en de kleuters werden ondervraagd. De schooldirectie werd ook op de hoogte gebracht en die liet meester Tim in oktober 2011 onmiddellijk vervangen. Er volgde ook een informatievergadering waarop de ouders van de betrokken kinderen van het Brusselse parket uitleg kregen over het verloop van een gerechtelijk onderzoek.

"Alleen werden enkel de ouders van wie men aanwijzingen had dat het kind misbruikt was, uitgenodigd voor die vergadering", gaat meester Buisseret verder. "Mijn cliënten waren daarbij niet aanwezig en wisten niet waarom meester Tim plots verdwenen was. Pas ongeveer een jaar later hoorden ze van het misbruik en konden ze tot hun grote ontzetting achterhalen dat hun dochtertje ook slachtoffer geworden was van meester Tim. Hij had haar gevraagd om dat als hun geheimpje te bewaren."

Op vrije voeten

Al die tijd bleef meester Tim echter op vrije voeten. "De school heeft gedaan wat ze moest doen", zegt meester Laurent Kennes, de advocaat van verschillende slachtoffers. "Het is soms wat moeilijk geweest maar over de school zijn mijn cliënten tevreden. Over het optreden van de onderzoeksrechter die met het onderzoek belast was, zijn ze heel wat minder te spreken. Die is meer dan laks geweest in dit verhaal."

Zo duurde het verschillende maanden voor Tim C. zelfs maar ondervraagd werd over de feiten. Op geen enkel moment werd hij onder aanhoudingsbevel geplaatst of zelfs maar in verdenking gesteld. Niet na de eerste klachten, niet toen er zich nieuwe slachtoffers uit dezelfde kleuterklas meldden, zelfs niet toen uit het psychiatrisch verslag bleek dat hij kenmerken van een kernpedofiel vertoonde. Meester Tim maakte van die tijd gebruik om in avondschool een opleiding pediatrisch verpleger te volgen. Het toeval wou dat één van de ouders van zijn slachtoffers in de kleuterklas in dezelfde klas zat. Die sloeg onmiddellijk alarm maar ook dat leidde niet tot een vrijheidsberoving.

"Onbegrijpelijk"

"We begrijpen niet waarom de onderzoeksrechter hier zo terughoudend is geweest en hier zo weinig energie heeft in gestoken", zeggen meesters Kennes en Buisseret. "Had men hem toen aangehouden of zelfs maar in verdenking gesteld en vrijgelaten onder een resem strikte voorwaarden, dan hadden we misschien kunnen vermijden dat er een nieuw slachtoffer viel."

Meester Tim was immers niet alleen kleuterleider en pediatrisch verpleger-in-spé, hij paste ook regelmatig op de drie kleine dochters van zijn broer. Eén van die meisjes misbruikte hij zes jaar lang, tussen 2006 en 2012, en in de zomer van 2014 begon hij ook een tweede nichtje te misbruiken. Dat misbruik, dat in het Leuvense plaatsvond, kwam eind augustus aan het licht en in september ter ore van het Brusselse gerecht. Intussen was de oorspronkelijke onderzoeksrechter met pensioen vertrokken en had een andere collega het dossier overgenomen. Die beval een nieuw verhoor en een nieuw psychiatrisch verslag van Tim C. Uit dat nieuwe verslag kwam C. naar voor als een echte kernpedofiel en niet langer als iemand die enkele kenmerken had, waarop de man in november 2014 onder aanhoudingsbevel werd geplaatst.

Begin maart verwees de Brusselse raadkamer hem door naar de correctionele rechtbank, waar hij vermoedelijk midden april zal terechtstaan. Zijn advocate wenste voorlopig geen commentaar kwijt over het dossier. Ook de directie van de school waar het misbruik plaatsvond, verkoos geen commentaar te geven.

Foto: Archiefbeeld