Arts schrijft te vaak slaapmiddelen voor

Huisartsen schrijven bij de eerste consultatie te vaak slaapmiddelen voor. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Test-Aankoop. Maar liefst 94 procent van de dokters schrijft na een eerste consultatie medicatie voor. Test-Aankoop vraagt dat de overheid gaat samenzitten met de betrokken instanties en een systeem ontwikkelt om consequent op te volgen hoe artsen hun taak vervullen.

Normaal gezien moeten artsen eerst en vooral het slaapprobleem goed in kaart brengen. Ze moeten op zoek gaan naar mogelijke oorzaken, nagaan in welke mate de patiënt er last van heeft, vragen of deze al iets geprobeerd heeft om het probleem te verhelpen enzovoort. Daarna moeten ze eerst slaapadvies geven vooraleer ze medicatie voorschrijven. Bijna 70 procent van de geconsulteerde artsen stelde wel degelijk voldoende vragen om de situatie van de patiënt goed te kunnen schetsen, maar daarna schreef maar liefst 94% van de bezochte artsen voorschriften voor slaapmiddelen voor. 

Alternatieven

11 procent hield het uitsluitend bij een plantaardig middel, wat een belangrijk placebo-effect kan hebben en dus een alternatief voor een slaapmiddel kan zijn. 7 procent schreef enkel melatonine voor, een hormoon dat vooral instaat voor het regelen van onze biologische klok. De werkzaamheid ervan bij slaapstoornissen is nauwelijks onderbouwd en over de mogelijke schadelijke effecten ervan op lange termijn is nog maar weinig bekend. Test-Aankoop kan zich dan ook maar matig vinden in deze keuze. Dat geldt evenwel in nog veel grotere mate voor de vele voorschriften voor slaapmiddelen en antidepressiva.

Opvolging

Test-Aankoop vraagt de overheid om het voorschrijfgedrag van slaapmiddelen te monitoren en op te volgen. Daarnaast moet de overheid samen met de betrokken partijen kwaliteitsindicatoren ontwikkelen om systematisch op te volgen hoe artsen hun taak vervullen, zegt Test-Aankoop. Patiënten moeten die resultaten ook kunnen raadplegen.