Is Roundup kankerverwekkend?

Roundup, één van de bekendste en meest gebruikte onkruidverdelgers ter wereld, is mogelijk kankerverwekkend. Dat blijkt uit een eerste analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarom beslist Nederland om het product niet meer te laten verkopen aan particulieren.

De WHO voerde een honderdtal onderzoeken uit bij dieren en mensen. Daaruit blijkt dat glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup, "mogelijk kankerverwekkend" is. Nicolas Gaudin van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een afdeling van het WHO, zegt dat er vijf risiconiveaus worden gehanteerd: ‘kankerverwekkend’, ‘wellicht kankerverwekkend’, ‘misschien kankerverwekkend’, ‘onmogelijk te beoordelen door te weinig gegevens’ en ‘niet kankerverwekkend’. “Dat wil dus zeggen dat glyfosaat in de op een na riskantste categorie valt”, zegt Gaudin.

In Nederland is de verkoop van de onkruidverdelger Roundup inmiddels verboden. België verbiedt de verkoop ervan nog niet, daarvoor wordt nog gewacht op de resultaten van de Europese studie.