Hof van beroep boos op Crombez

Bruno Luyten, de eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, vindt dat John Crombez, Sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement, over de schreef is gegaan met zijn telefoontje naar een Mechels jeugdrechter.

Volgens de deontologie van de rechter zijn dergelijke telefoontjes ‘not done’. Hij nam daarover een duidelijk standpunt in tijdens zijn speech bij de eedaflegging van twee plaatsvervangende raadsheren maandag op het hof van beroep. Vorige week kwam uit dat Crombez gebeld had met een jeugdrechter over een specifieke zaak, maar de deontologische commissie van het Vlaams parlement zag geen graten in dat telefoontje. Volgens hen wou Crombez de jeugdrechter enkel iets meedelen en niet beïnvloeden. “Maar als de mededeling niet de bedoeling heeft om invloed te hebben op de beoordeling door de rechter, waarom gebeurt ze dan? Is ze dan niet zinloos?”, vroeg Luyten zich af.

“En wat met de perceptie van de rechtzoekenden die erop moeten kunnen vertrouwen dat hun zaak eerlijk en in alle openheid moet behandeld worden, zonder dat er interventies achter de schermen gebeuren waarvan zij geen weet hebben? Waarom zou men nog geld geven aan een advocaat, die gehouden is aan de regels van de tegenspraak, terwijl men evengoed aan een parlementslid zou mogen vragen om even te telefoneren met een rechter?”

Luyten benadrukt dat rekening houden met gegevens die via dergelijke telefoontjes verstrekt worden, compleet indruist tegen de deontologie van de rechter.

“Ik kan de rechtzoekenden verzekeren dat zij niet ongerust moeten zijn dat er ontoelaatbare beïnvloeding geduld wordt wanneer zij hun zaak voor de rechter brengen. Bij onze hoven en rechtbank bestaat er geen achterkamertjespolitiek”, vult de eerste voorzitter aan.