Gentse binnenstad wordt zone 30

Autobestuurders die vanaf 22 april van de binnenring (R40) de Gentse binnenstad inrijden, mogen iets minder hard de gaspedaal indrukken. Op twee grote gewestwegen na, voert de stad Gent een algemene zone 30. Dat heeft meerderheid tegen oppositie maandagavond beslist op de gemeenteraad.

In de binnenstad wordt elke straat zone 30, met uitzondering van de woonerven en de voetgangerszone en met uitzondering van de N430 (Nieuwe Wandeling, Contributiestraat, Begijnhoflaan, Opgeëistenlaan, Blaisantvest), de N422 (Franklin Rooseveltlaan), de Callierlaan en de Zuidparklaan tussen de binnenring en de Gentse Zuid. "Een zone 30 leidt in verblijfsgebied doorgaans tot een verhoogde, objectieve en subjectieve verkeersveiligheid, een afname van lawaaihinder, verbetering van oversteekbaarheid en minder sluipverkeer", motiveerde het stadsbestuur.

Ook werd de bestaande zone 30 in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan globaal genomen positief geëvalueerd. Oppositiepartijen N-VA en CD&V vroegen de schepen om het punt uit te stellen. "Verkeersveiligheid is een belangrijke aangelegenheid voor CD&V", begon fractieleider Veli Yüksel. "We steunen elk initiatief om het verkeer veiliger te maken, elke verkeersdode en -veiligheid is er één te veel." Toch merkte Yüksel op dat het invoeren van een zone 30 één van de speerpunten is van het openbaar onderzoek voor het Mobiliteitsplan, dat nog tot begin april loopt.