Geen brief meer voor ouders spijbelaars

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stuurt niet langer waarschuwingsbrieven naar ouders van wie het kind te veel spijbelt. Het is een van haar eerste elf maatregelen om de “irriterende regeldruk” in het onderwijs te verminderen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Wanneer kinderen te vaak afwezig waren op school, stuurde voormalig minister voor Onderwijs Pascal Smet (sp.a) een brief naar de ouders. Daarin waarschuwde hij hen voor het gedrag van hun kinderen. Leerlingen die te vaak afwezig zijn, kunnen namelijk hun studietoelage verliezen. In maart 2014 stuurde Smet toen nog bijna 11.000 van dergelijke brieven.

Maar huidig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaat geen van dergelijke brieven meer sturen. “Ik ben akkoord met de sanctie, maar de brief was onpersoonlijk en kwam soms terecht bij ouders wiens kind langdurig ziek was”, zegt Crevits in Het Nieuwsblad. “Het is pure overlast, weg ermee”, zegt de onderwijsminister.

'Operatie Tarra'

Met het afschaffen van de waarschuwingsbrief gaat Crevits in op de vraag van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi), dat vragende partij was om niet langer een dergelijke brief te versturen. De afschaffing past bovendien in ‘Operatie Tarra’, een bundel aan vereenvoudigingen die Crevits wil doorvoeren in het onderwijs. Daarmee wil ze de administratiedruk in het onderwijs verlichten.

Eerder schafte Crevits al het principe af dat kinderen die de week voor, of de week na een vakantieperiode afwezig blijven een doktersbriefje moeten voorleggen. Sindsdien is een attest van de ouders voldoende. Ook kinderen met specifieke behoeften die naar het gewoon of buitengewoon onderwijs gestuurd worden, zullen voortaan een eenvoudigere procedure kunnen doorlopen.