Magistraten houden protest in toga

In het justitiepaleis in Brussel hebben enkele honderden magistraten, advocaten, griffiers, tolken en gerechtsexperts in toga actie gevoerd. Ze noemen het de ‘alarmdag tegen justitie’, een noodkreet om meer financiële middelen. De vier hoogste magistraten van het land zijn ontvangen door de voorzitters van Kamer en Senaat.

De actievoerders vragen meer middelen om de goede werking van justitie te garanderen. “De rechtbanken en hoven moeten voldoende personeel hebben en dat is vandaag niet het geval omdat er al maandenlang geen vervangingen zijn doorgevoerd”, vertelt Jean-Louis Desmecht, voorzitter van het college van hoven en rechtbanken.

In vergelijking met andere landen is volgens Desmecht het budget van justitie zeer beperkt. “De meer dan honderd miljoen schulden wegen zwaar door. We moeten met een schone lei starten om het vertrouwen te herstellen.”