8% minder zieken op het werk

Werknemers in de privésector hebben zich het afgelopen jaar steeds minder vaak ziek gemeld. De frequentie van het absenteïsme daalde sterk, met 8 procent tegenover 2013. Gemiddeld meldden Belgische werknemers zich vorig jaar 1,01 keer afwezig door ziekte of privé-ongeval, het laagste cijfer in acht jaar. Dat blijkt uit cijfers van sociaal secretariaat Securex. Daartegenover staat dat de gemiddelde duur van een afwezigheid nog altijd toeneemt.

Securex baseert zich op de gegevens van 25.000 werkgevers voor 250.000 personeelsleden. Het sociaal secretariaat merkt op dat een daling van de meldingen niet noodzakelijk betekent dat er minder zieken zijn. "Op termijn kan deze daling zelfs leiden tot een stijging van langdurige afwezigheden", waarschuwt Securex.

Eerst het goede nieuws: minder werknemers waren het voorbije jaar minstens één dag ziek (-4 pct) en ook de frequentie van de afwezigheden nam af (-8 pct). De afgelopen jaren was er steeds een stijging. Elke werkdag was 6,3 procent van het personeel afwezig, voor het eerst sinds 2001 een stabilisering.

Maar minder goed nieuws is dat de gemiddelde duur van een afwezigheid nog altijd blijft toenemen, met 9 procent tegenover 2013. Concreet blijft een zieke gemiddeld 15,35 werkdagen afwezig, tegen 14,05 in 2013.

Securex ziet verschillende verklaringen. Eerst en vooral was er in 2014 een ongewoon korte griepepidemie. Maar ook de toename van het "presenteïsme" (ziek en toch gaan werken, nvdr) geldt als verklaring. Dit kan gebeuren omdat men met plezier zijn job uitoefent, maar ook uit angst om zijn job te verliezen.

Ook de mogelijkheid van thuiswerk maakt het volgens Securex klaarblijker makkelijker om bij ziekte toch door te werken. Het sociaal secretariaat waarschuwt dat er een verband is tussen presenteïsme en toekomstig langdurig absenteïsme. ”Net als een hoge frequentie, is dus ook een lage frequentie een mogelijk signaal van een onderliggend probleem", luidt het.