Indexsprong na 15 uur door commissie

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vanochtend vroeg om 5 uur de artikels goedgekeurd van het wetsontwerp dat de indexsprong invoert. Dat gebeurde na een zitting van vijftien uur. De oppositiepartijen stelden de stemming zo snel mogelijk uit en zijn van plan ook in de toekomst de stemming rond de indexsprong nog te vertragen.

Nadat de leden van de regering een akkoord hadden bereikt over de indexsprong, was het gisteren aan de Kamercommissie Sociale Zaken om het wetsontwerp onder de loep te nemen en goed te keuren. De oppositie verzette zich echter fel en diende meerderde amendementen in. Vooral de PS was op dreef, de partij eiste de meeste spreektijd op.

De regering wil dat de wet in werking treedt op 29 maart. Zo wordt vermeden dat de spilindex in sommige sectoren wordt overschreden in april, zoals in de textiel en de distributie. Of dat sommige werknemers dit jaar wel een geïndexeerd loon krijgen en andere niet. Maar die deadline halen wordt moeilijk als de oppositie zich blijft verzetten.

Vooraleer het voltallige parlement over het wetsvoorstel kan stemmen, hebben de oppositiepartijen een tweede lezing geëist, wat 10 dagen in beslag neemt indien geen hoogdringendheid wordt gevraagd. Die vraag wordt door de meerderheid morgen in de plenaire vergadering gesteld, waarna de termijn kan teruggebracht worden tot vijf dagen. De oppositiepartijen zijn ook van plan om de Raad van State om advies te vragen, zodat de stemming nogmaals vertraagd wordt.