Euthanasiecijfer in 6 jaar verdubbeld

Het aantal mensen dat euthanasie kreeg in Vlaanderen is tussen 2007 en 2013 meer dan verdubbeld, van 2 procent naar 4,6 procent van alle overlijdens. Dat blijkt uit een recente studie van de VUB en de Universiteit Gent.

Er zijn twee redenen voor de spectaculaire stijging van de laatste jaren. Enerzijds zijn er steeds meer mensen die euthanasie aanvragen. Maar anderzijds zijn artsen ook steeds vaker bereid om op die verzoeken in te gaan. Meer bepaald nam het aantal mensen dat een euthanasieverzoek uitte tussen 2007 en 2013 toe van 3,5 procent tot 6 procent. Van dat aantal werden in 2013 drie op de vier verzoeken ingewilligd. In 2007 was dat maar in de helft van de verzoeken. 

Euthanasie komt nog steeds het vaakst voor bij kankerpatiënten, hoogopgeleiden en de leeftijdsgroep 65 tot 79 jaar. Toch is de stijging algemeen en laat ze zich ook zien bij ouderen en patiënten met andere aandoeningen. Volgens de onderzoekers duiden deze nieuwe cijfers op maatschappelijke aanvaarding van het. Euthanasie wordt steeds vaker beschouwd als een reguliere keuze aan het levenseinde. Ook de ervaring van artsen na meer dan tien jaar regulering heeft gezorgd voor minder terughoudendheid en meer vertrouwen in de wettelijke procedure. 

Opvallend is dat er meer mensen euthanasie krijgen dan er wordt gemeld aan de Nederlandstalige Federale Commissie Euthanasie. Zo waren er in 2013 ongeveer 2.800 gevallen van euthanasie. Dat is ruim dubbel zoveel als het aantal meldingen dat de commissie in dat jaar heeft gekregen. Dat blijkt uit het onderzoek door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van UGent en VUB. "Nog niet alle gevallen van euthanasie worden dus gemeld", zegt Luc Deliens, hoofd van de onderzoeksgroep. "Een mogelijke medeoorzaak is dat artsen niet alle gevallen van euthanasie als zodanig interpreteren."