1 buurtbibliotheek op de 5 gesloten

Tussen 2008 en 2013 sloot een op de vijf Vlaamse buurtbibliotheken de deuren. Meestal  zijn het kleine satellietvestigingen van de hoofdbibliotheken, zo schrijft De Standaard. In 2013 gingen er maar liefst 45 dicht, een pak meer dan in de voorgaande jaren.

In 2013 was het aantal buurtbibliotheken geslonken tot 330, terwijl het er in 2008 nog 425 waren. "En dat is nog een onderschatting", zegt Bruno Vermeeren van de bibliotheekkoepel VVBAD, dat de cijfers opvroeg bij het Vlaamse Agentschap Sociaal-Cultureel Werk. "De telling gaat maar tot 2013, terwijl die beweging nog volop aan de gang is."

De grootschalige sluiting heeft alles te maken met de besparingsinspanningen waar heel wat gemeenten voor staan. De vraag is of de sluitingen een voorbode zijn van wat komen zal, wanneer de gemeenten vanaf 2016 niet langer verplicht zijn een bibliotheek in te richten.