1 politiezone op de 6 flitst toleranter

Eén op de zes Vlaamse politiezones geeft snelheidsduivels méér ademruimte dan ze wettelijk moeten. Tot 11 km/u, zo blijkt uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws. Bedoeling is de werklast van de politiezones en het parket te beperken.

Omdat de resultaten van meettoestellen niet altijd waterdicht zijn, heeft het College van Procureurs-generaal een wettelijk verplichte correctie ingevoerd. Uit de rondvraag blijkt dat iets meer dan de helft van de Vlaamse politiezones deze marge strikt toepast. Maar ten minste één op de zes zones wordt  door de lokale veiligheidsraad verplicht om een ‘tolerantiemarge’ in te stellen. Dat is onder meer het geval in enkele zones in de West-Vlaamse zone Polder, het Oost-Vlaamse Meetjesland en de Antwerpse Kempen.

Hoewel parketten en politiezones officieel geen commentaar geven, valt bij experts te horen dat veelal werklast en een tekort aan manschappen aan de basis liggen. Mobiliteitsorganisatie Touring reageert verontwaardigd: "Je moet in de eerste plaats controleren op plekken en tijdstippen die ertoe doen."