Haatpredikers naar cel Brugge en Itter

De gevangenissen van Brugge en Itter (Ittre) krijgen elk een aparte afdeling voor risicogedetineerden, die anderen radicaliseren en ophitsen. Dat zegt justitieminister Koen Geens (CD&V) in een interview met De Morgen.

Justitie wil het probleem op twee manieren aanpakken. Enerzijds zullen geradicaliseerden zoveel mogelijk verspreid worden over de Belgische gevangenissen en nauwlettend worden opgevolgd. Anderzijds zullen diegenen bij wie niet meteen verbetering in zicht is en die andere gevangenen in hun gedachtegoed mee dreigen te sleuren, naar speciale plaatsen worden overgebracht.

"De gevangenissen van Brugge en Itter krijgen daarvoor speciale afdelingen", verklaart Geens. "Respectievelijk gaat het om 16 en 26 plaatsen. Dat is geen evidente keuze geweest, maar we mogen geen risico nemen dat deze gevangenen anderen blijven ophitsen."

De bijkomende afdelingen zullen, volgens het plan, geen afdelingen 'hoge veiligheid' zijn. Wel zal er personeel werken dat speciaal werd gevormd om aan deradicalisering te doen.