Meer meldingen mishandeling dieren

De Dienst Dierenwelzijn ontving afgelopen jaar  956 meldingen van dierenverwaarlozing  of mishandeling. Dat is al het vierde jaar op rij dat het aantal melding stijgt. Dat bevestigt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts . Sinds 1 juli vorig jaar is dierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid geworden.

In 2010 kreeg de dienst Dierenwelzijn 112 meldingen, dat zijn er bijna tien keer minder dan in 2014. Ondanks het gestegen aantal meldingen zijn er wel minder pv’s  opgemaakt door de inspectie dienst. Sinds 1 juli 2014 is dierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid. De cijfers slaan enkel op Vlaanderen. Weyts beschikt ook niet over gegevens betreffende pv's of processen-verbaal die opgesteld werden door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) of de politie

"De meeste vastgestelde problemen hebben betrekking op huisvesting en verzorging van dieren. Meestal gaat het om honden, katten of paarden. Mogelijk is dit te verklaren enerzijds doordat meldingen aangaande de verwaarlozing van landbouwdieren tot aan de regionalisering werden behandeld door het FAVV en anderzijds doordat andere diersoorten (zoals vogels en knaagdieren) vaak minder zichtbaar zijn", aldus Weyts.