Belgacom zwijgt over loon Leroy

De CEO van Belgacom, Dominique Leroy, heeft vorig jaar minstens 657.258 euro verdiend. Dat gaat enkel nog maar om haar basisloon en wat extra’s. Uit een jaarverslag van Belgacom blijkt dat daar ook nog een variabele vergoeding moet worden bijgeteld, maar dat bedrag wil het bedrijf niet vrijgeven.

Hoeveel de topvrouw van Belgacom vorig jaar verdiende is dus onmogelijk na te gaan op basis van het jaarverslag. Dat kan omdat de variabele vergoeding berekend is op haar werk voor ze CEO werd en nog directielid was. Het bedrijf moet die vergoedingen niet apart vermelden, maar het bedrag dat het directiecomité als geheel krijgt, rapporteren.

Wel transparantie 

Het bedrijf zegt dan ook haar variabele verloning niet opzettelijk verborgen te houden. "Deze gegevens beantwoorden volledig aan de richtlijnen van de commissie corporate governance", klinkt het. Woordvoerder Jan Margot benadrukt nog dat de afzonderlijke verloning van elk lid van het directiecomité die geen CEO is, in het verleden ook niet bekendgemaakt werd. Daar wordt voor Leroy geen uitzondering op gemaakt.

Vanaf dit jaar krijgt Leroy een variabele vergoeding uitbetaald voor haar prestaties als CEO in 2014. Van de variabele vergoeding op korte termijn wordt de helft uitbetaald in 2015, 25 procent in 2016 en de laatste 25 procent in 2017. Wat die laatste twee jaren kunnen opleveren is nog niet duidelijk “Hiervan staat het bedrag nog niet vast, dat zal in 2016 en 2017 worden bepaald door de raad van bestuur", klinkt het. In 2015 kan Leroy alvast 118.950 euro extra verdienen.

Gevoelig onderwerp

De verloning van Leroy is een gevoelig onderwerp in deze regering. Vorig jaar was er nog heel wat rond te doen. Binnen de regering-Di Rupo was afgesproken een loonplafond op te leggen van 650.000 euro. Dat is 500.000 euro vast loon en 150.000 euro aan variabele inkomsten. Uiteindelijk bleek echter dat Leroy via verschillende achterpoortjes toch tot 800.000 euro per jaar zou kunnen verdienen. De vorige CEO, Didier Bellens, ontving in 2013 nog ruim 1,7 miljoen euro. Hij stapte op toen hij van de regering te horen kreeg dat de grens op 500.000 euro zou liggen.