Minimumpensioenen stijgen met 2 procent

De ministerraad heef vrijdag een reeks maatregelen goedgekeurd in het kader van de uitvoering van de welvaartsenveloppe. Het gaat daarbij onder meer over het optrekken van de laagste uitkeringen en pensioenen om ze dichter bij de Europese armoedegrens te laten uitkomen.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) herinnerde eraan dat de welvaartsenveloppe goed was voor 650 miljoen euro in de periode 2013-2014 en nu stijgt tot 950 miljoen euro in 2015-2016. Zowat de helft van dat bedrag - 497 miljoen euro - stroomt naar de herwaardering van de pensioenen. Alle mimimumpensioenen gaan met twee procent omhoog, met bijzondere aandacht voor mensen die al voor 1995 met pensioen gingen. Deze stijging kan niet worden gecumuleerd met de algemene stijging van de pensioenen van voor 1995 met 1 procent.

Bacquelaine wees ook op de "minimale rechten". De gepensioneerden in kwestie hebben een gemengde loopbaan achter de rug en moeten het vandaag stellen met pensioenen van amper 300, 400 of 500 euro, legde Bacquelaine uit. Voortaan wordt de hoogte geënt op dat van de minimumpensioenen in het stelsel van de loontrekkenden. Het vakantiegeld voor de gepensioneerden gaat eveneens omhoog, met vijftien procent ten opzichte van 2012.