Kaaimantaks viseert zwart geld niet

De regering viseert met de kaaimantaks de inkomens uit buitenlandse construc­ties, maar is niet geïnteresseerd in de afkomst van dat kapitaal. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. In het voor­stel van minister van Financiën Johan Van Overt­veldt (N­-VA), dat de kranten konden inkijken, staat dat de fiscus de informatie niet zal gebruiken voor extra controles.

Met de kaaimantaks wil de re­gering door buitenlandse con­structies heen kijken om het kapitaal te belasten dat erach­ter zit. Het kapitaal dat in zo'n con­structie verstopt zit, hoeft niet per se zwart te zijn, maar dat kan wel het geval zijn.

"Om bij de belastingplichtige de vrees weg te nemen dat een eerste aangifte van de doorkijktaks automatisch zal leiden tot fiscale onderzoeken van de voorgaande jaren, maakt de belastingadministratie de belas­tingplichtigen duidelijk dat een eerste aangifte geenszins een vermoeden van vooraf­gaande fiscale onregelmatighe­den inhoudt", klinkt het in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp. In het wetsontwerp zelf wordt met geen woord gerept over het al dan niet controleren van het kapitaal, aldus de kranten nog.