Sioen: "Geen nieuwe onderhandelingen"

Vanmorgen is de Groep van Tien weer bij elkaar gekomen. Zij stelden extra vragen aan de regering in verband met het akkoord over de brugpensioenen. VTM NIEUWS-reporter Kenneth Dée polste naar de reactie van Michèle Sioen, voorzitster van de Groep van Tien.

“We hebben de aanpassingen aan het sociaal akkoord bekeken en hebben een antwoord aan de regering geformuleerd”, luidt het bij Sioen. Onder andere over de zogenaamde ‘aangepaste beschikbaarheid’ voor bruggepensioneerden. “Wanneer vindt het evaluatiemoment plaats, wat houdt de aangepaste beschikbaarheid juist in en hoe ziet de regering dat.”

Sioen vertelde ook nog dat nieuwe onderhandelingen niet aan de orde zijn. Volgens de voorzitster staat iedereen achter het antwoord dat de Groep van Tien gegeven heeft.