Oosterweelmails: Muyters onder vuur

Wouter Van Besien (Groen) heeft mailverkeer van het kabinet van voormalig minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) in handen gekregen. Daaruit blijkt dat Muyters de eigen regels met de voeten heeft getreden in de procedure rond de Oosterweelverbinding en dat de inspraakprocedure van het dossier “verknoeid” werd, aldus Van Besien.

Philippe Muyters zou vorig jaar een ernstige fout hebben gemaakt in het Oosterweeldossier. Dat besluit Groen uit het mailverkeer tussen het kabinet en BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

“Eigen regels van het decreet over het milieubeleid overtreden”

"Het kabinet van toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening Muyters heeft in de zomer van 2014 heel bewust de eigen regels van het decreet over het milieubeleid overtreden", zegt Groen-parlementslid Van Besien. "In het openbaar onderzoek naar het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Oosterweel zijn enkele zeer belangrijke documenten uit het milieueffectenrapport (MER) niet opgenomen.” Volgens Van Besien is de inspraakprocedure zo verknoeid.

Stibbe, het geraadpleegde advocatenkantoor, waarschuwde via mail voor mogelijke juridische problemen en raadde daarom aan om het openbaar onderzoek opnieuw op te starten, maar het kabinet van de toenmalig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening veegde het advies van tafel.

"Fouten die Van Besien aankaart zijn slechts topje van ijsberg”

Ook de Antwerpse actiegroep stRaten-generaal vindt dat de Vlaamse regering fouten heeft gemaakt: "Het straffe is dat de regering dat weet, maar de eigen fouten liever met de mantel der liefde bedekt. Wat ons betreft is wat Van Besien aankaartte slechts het topje van de ijsberg, en het bevestigt alleszins wat wij zelf al hebben bijeengebracht voor onze stap naar de Raad van State."

Muyters heeft ondertussen gereageerd en zegt dat er geen sprake is van een overtreding van de eigen regels: "Er is geen sprake van het achterhouden van info en documenten, of van het overtreden van onze eigen regels. Wij hebben de procedure voor Oosterweel gevolgd net zoals we die voor elk ander RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) hebben gevolgd".

Vorige week nog hakte de Vlaamse regering opnieuw enkele knopen door rond de Oosterweelverbinding. Zo werd er beslist om het project in vijf stukken op te delen en in de Vlaamse begroting op te nemen. Maar de kans is groot dat het project nu vertraging zal oplopen.

Lees hier een greep uit de gelekte mails: