Minder bouwgrond in overstromingsgebied

Door een hertekening van de kaarten zijn de risicozones voor overstroming met 15.000 hectare gekrompen. Het gaat nu om 5.463 percelen, wat ruim de helft minder is dan de 11.630 percelen in 2006. Dat schrijft De Standaard.

In totaal zijn in het Vlaams Gewest nu 22.540 hectare afgebakend als risicozone, of 1,67 procent van de totale oppervlakte. “Er zijn ingrepen gebeurd, zoals de aanleg van wachtbekkens en grote gecontroleerde overstromingsgebieden. Daardoor is het risico verkleind. De modellering is ook verfijnd”, vertelt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

De kaarten zijn belangrijk voor de verzekerbaarheid van de woningen. Verzekeraars mogen eigenaars van woningen in risicozones namelijk weigeren. Dat betekent echter niet dat er op betrokken percelen niet meer mag worden gebouwd. Alleen gebeurt dat best waterproof, bijvoorbeeld op palen.