Wat als Antwerpen overstroomt?

Wat zou er gebeuren als ons land getroffen werd door een grote overstroming? Dat is het uitgangspunt van grootschalige Europese rampoefeningen die de komende drie dagen op vijf locaties rond Antwerpen georganiseerd worden. Vandaag werd een raffinaderij in de Antwerpse haven onder water gezet om een zware overstroming na te bootsen. De oefeningen moeten testen hoe de samenwerking tussen Europese landen zou verlopen als ons land Europese versterking zou inroepen na een ramp. Experts en teams uit meer dan twintig landen nemen deel, goed voor zo’n driehonderd deelnemers.

Op het terrein van ATPC, dat volgens het scenario onder water was gelopen, testten het Oostenrijkse en de Belgische teams de inzet van grote waterpompen met een capaciteit van 31 kubieke meter per minuut. Burgemeester De Wever en Minister van Binnenlandse Zaken Jambon kwamen kijken. "Om zware rampen te bestrijden is het namelijk belangrijk dat we in alle landen de beschikbare krachten bundelen en met elkaar samenwerken", stelde minister Jambon.

De oefeningen worden op Europees niveau georganiseerd door het ‘Union Civil Protection Mechanism’, een samenwerkingsverband voor rampen binnen en buiten Europa. Teams en experts uit België, Oostenrijk, Portugal, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Zweden, Bulgarije en Slovakije werken mee aan de oefening. De organisatie is in handen van een internationaal team, waardoor er Europese aanwezigheid is uit meer dan twintig landen.

Verder werd vandaag ook op de site van het UZA in Edegem de evacuatie van het zorghotel ‘Drie Eiken’ en staalnames op hoogte geoefend.