Securitas zoekt 140 “alerte” 50-plussers

Bewakingsfirma Securitas België start met een aanwervingscampagne voor vijftigplussers. Er wordt bewust voor gekozen om 140 oudere werknemers aan te werven, omdat die over heel wat maturiteit en alertheid beschikken. Bij Securitas België zijn momenteel al heel wat vijftigplussers aan de slag. Dertig procent van de werknemers is er ouder dan vijftig. Tien bewakingsagenten zijn zelfs al de kaap van zeventig gepasseerd.