Katoen Natie koopt Indaver

Het Vlaamse bedrijf Katoen Natie koopt alle aandelen van afvalverwerker Indaver die het Nederlandse nutsbedrijf Delta bezit. Het gaat om het meerderheidsaandeel van 74,99 procent, waarvoor Katoen Natie 416 miljoen euro betaalt. Dat is vrijdag meegedeeld tijdens een persconferentie.

Delta zette in september vorig jaar de afvalverwerker in de etalage om zijn schulden af te bouwen. Katoen Natie haalde het van vier andere eindkandidaten. "Indaver is een kroonjuweel in Vlaanderen met een gigantische knowhow op ingenieursvlak. Het was een stimulans dat dit bedrijf door deze transactie opnieuw in Vlaanderen gelocaliseerd kan worden", stelde een trotse Fernand Huts, de CEO van Katoen Natie.

Katoen Natie betaalde met 416 miljoen euro volgens Indaver-CEO Paul De Bruycker een "eerlijke prijs". Men wil internationaal blijven groeien en in de komende vijf jaar de omzet verdubbelen. "Indaver wordt de tiende tak van Katoen Natie. Er komen geen herstructureringen of afvloeiingen. Het management heeft een enorm goede 'track record' en kan voort", vult Huts aan.

Bij Indaver werken zo'n 1.600 medewerkers, van wie een 700-tal in België. Het overige kwart van de aandelen is in handen van de Vlaamse Milieu Holding (van de Vlaamse overheid) en vijf industriële bedrijven. Katoen Natie zelf telt 11.000 medewerkers in 33 landen.