Tramverkeer in Gent ernstig verstoord

Het tramverkeer in Gent is ernstig verstoord door een probleem met de bovenleiding in de Limburgstraat. Tijdens werkzaamheden werd een kraan beschadigd. Op de lijnen 1, 4 en 24 rijden momenteel geen trams. 

De Lijn probeert de hinder te herstellen. Er wordt getracht zoveel mogelijk tramverkeer om te leiden via de Korenmarkt. Het inleggen van vervangbussen is op dit moment nog onmogelijk.  Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. 

Foto: THMSGRMS (Twitter)