Helft EU-burgers betaalt Belgische pv

De helft van de Europeanen ontsnapt aan verkeersboetes en pv’s in ons land. Dat meldt La Dernière Heure. Toch is de Europese richtlijn over grensoverschrijdende informatie-uitwisseling al sinds 7 november 2013 van kracht.

Die richtlijn zou ervoor moeten zorgen dat elke EU-lidstaat makkelijker burgers van een andere lidstaat die een verkeersovertreding begaan op haar grondgebied kunnen vervolgen. De lidstaten kunnen de identiteit van de verkeersovertreders achterhalen doordat ze toegang hebben tot de inschrijvingsbestanden op basis van de nummerplaat.

Enkel Fransmannen, Nederlanders, Duitsers en Luxemburgers

Indien er een pv wordt opgemaakt, moet die verstuurd worden samen met een informatiebrief in de taal van de inschrijvingsdocumenten van de bestuurder of in een officiële taal van de lidstaat. En daar wringt de schoen: nu zijn het enkel Fransmannen, Nederlanders, Duitsers en Luxemburgers die vervolgd worden na een verkeersovertreding in België.

Dat komt enerzijds doordat in elk van deze buurlanden een van onze drie landstalen gesproken wordt en dus een vertaling van de informatiebrief overbodig is. Anderzijds komt dit door het feit dat België bilaterale akkoorden heeft met deze landen. Zo heeft de Belgische politie momenteel enkel toegang tot de nummerplaatregisters van onze buurlanden.

Toch “mogen we niet vergeten dat het om een positieve evolutie gaat”, zegt de federale politie aan La Dernière Heure. “Vroeger was het onmogelijk om overtreders uit deze vier Europese landen te identificeren”, zegt ze nog.

Op de vraag of Belgen ook zo makkelijk aan verkeersboetes ontsnappen binnen de Europese Unie -buiten de landen Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg-, is het antwoord wellicht ja, aldus La Dernière Heure.