Vertraging bij fiscus bij terugbetaling

De fiscus kampt met informaticaproblemen. Het probleem stelt zich bij de belastingplichtigen die bij hun aangifte een nieuw rekeningnummer hebben opgegeven waarop ze geld moeten terugbetaald krijgen. Bij de registratie van dat nummer is iets misgegaan, zodat het geld op de verkeerde rekening wordt gestort. Dat berichten de Sudpresse-kranten.

Volgens de FOD Financiën kan het probleem voor vertraging zorgen bij de terugbetaling. De fiscus vraagt belastingplichtigen die denken dat ze in het bovengenoemde geval verkeren om na te gaan of het rekeningnummer correct staat aangegeven op hun aanslagbiljet. Als dat niet het geval is kunnen ze een aanpassing vragen tot de datum die op hun aanslagbiljet vermeld staat om de berekening te betwisten. 

Als die periode achter de rug is vraagt de FOD Financiën om het correcte rekeningnummer in te geven via de website MyMinfin, of om een brief te sturen met het artikelnummer van de belasting (op de achterkant van het aanslagbiljet) en het goede rekeningnummer, met bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart.