Ben Weyts maakt fout van 4 miljard

Het huidige Oosterweeltracé zal op termijn niet 14 miljard maar 10 miljard euro opbrengen. Dat is 4 miljard euro minder dan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft aankondigd, zo bericht De Morgen woensdag.

De minister baseert zich op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die op 9 januari 2014 werd opgeleverd aan de regering door het studiebureau Rebel Group. Daarin wordt in euro's berekend hoeveel de nieuwe Scheldekruising zou opleveren aan de maatschappij. Blijkbaar is de minister niet tot onderaan pagina 11 van de 122 geraakt, klinkt het, want daarin staat dat de huidige Oosterweelplannen niet 14,2 maar wel 10,3 miljard zullen opleveren. 

De angel zit hem in de tolheffing. Want wie een opbrengst van 14,2 miljard euro verwacht, gaat uit van een Oosterweel zonder maatregelen om het verkeer te sturen, zoals een kilometerheffing of een vrachtwagenverbod. Dat is vreemd, want de Vlaamse regering besliste op 14 februari 2014 - in het zogenaamde Valentijnsakkoord - om een variabele tol te heffen in de Antwerpse tunnels. Weyts komt niet terug op het Valentijnsakkoord, zo benadrukt zijn kabinet.