Regering wil auto's delen met burgers

De Vlaamse regering gaat bekijken hoe het wagenpark van de overheid kan worden gedeeld met de burgers. Dat antwoordde minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans dinsdag op een vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a).

Winst

Vandenbroucke merkte op dat de lokale besturen worden aangespoord hun wagenpark te delen met de inwoners. "Dat levert winst langs twee kanten op", berekende de sp.a'er. "Enerzijds bij de lokale overheid, die een deel van haar investeringskosten van het wagenpark kan recupereren, en anderzijds wordt een vorm van duurzame mobiliteit bij gezinnen gestimuleerd, die ook bijzonder kostenbesparend is."

Cambio

Onder meer Antwerpen, Deinze, De Panne en Diksmuide hebben al projecten lopen. Het parlementslid vroeg de minister of het systeem kan worden uitgebreid naar de Vlaamse overheid, die 3.915 voertuigen heeft. De minister antwoordde positief. "We hebben in februari een overleg gehad met Cambio. Er werden tijdens dat overleg allerlei mogelijkheden besproken, en ook het kostenplaatje, dat niet onderschat mag worden, werd bekeken."

Pilootproject

Daarop werd volgens Homans beslist om in de provinciehoofdsteden te bekijken of er een kandidaat kan worden gevonden om een pilootproject te voeren. "We hebben tot vandaag nog geen antwoorden gekregen, maar ik verwacht wel degelijk spontane kandidaturen", aldus Homans.