Ook twee Gentenaars in Syrië

De Gentse politie heeft weet van twee Gentenaars die in Syrië verblijven, al is er geen zekerheid over de aard van hun activiteiten in dat land. Dat meldt de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a).

"De schepen van Burgerzaken zal de procedure tot versnelde afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen", zegt Termont.

"De intentie is om op basis van het politierapport de twee inwoners te schrappen uit het bevolkingsregister." Om het gerechtelijk onderzoek niet te beïnvloeden en de privacy van de familieleden te garanderen, zegt Termont dat er geen details gecommuniceerd worden over de identiteit van beide personen. "In het algemeen analyseert de Gentse Politie continu en nauwkeurig alle mogelijke informatie om die vervolgens over te maken aan en te bespreken met alle partners binnen de provinciale Task Force Radicalisme."

Het zou gaan om de eerste (gekende) Gentse inwoners in Syrië. Twee weken geleden nog kondigde Termont de oprichting van een 'antiradicaliseringscel' aan bij de lokale politie.