Defensie werft 25 cyberspecialisten aan

De inlichtingendienst van het Belgische leger ADIV heeft na maanden aandringen toestemming gekregen om 25 specialisten in cyberveiligheid aan te werven.

Ondanks de wervingsstop in het openbare ambt heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) van zijn begrotingscollega Hervé Jamar (MR) groen licht gekregen om 25 mensen aan te werven voor de ADIV. Zo kan de militaire inlichtingendienst experts rekruteren voor de uitbouw van het ‘Cyber Security Operations Center’, zo valt te horen in de omgeving van Vandeput, die ook belast is met ambtenarenzaken.

Functie

De experts zullen onder meer ingezet worden voor dreigings- en risicoanalyse, netwerkmonitoring, het opsporen van malware en de analyse van complexe en gerichte computervirussen. Ze zullen ook adviezen verlenen met het oog op de bescherming van de netwerken van Defensie.

"Overlevingsmodus"

De baas van de inlichtingendienst, luitenant-generaal Eddy Testelmans, had eerder dit jaar op een hoorzitting in de commissie Defensie van de Kamer nog extra middelen gevraagd. Hij wees erop dat zijn dienst dit jaar moet functioneren "in overlevingsmodus". De ADIV kan wel het merendeel van haar opdrachten nog uitvoeren, maar op termijn dreigt de slagkracht van de dienst aangetast te worden, zo waarschuwde hij.