Helft kandidaat-adoptanten haakt af

Cijfers tonen aan dat het aantal adopteerbare kinderen daalt, maar het aantal kandidaat-adoptanten niet. Desondanks wordt er niet voor elk adopteerbaar kind een geschikt adoptiegezin gevonden. Het zijn vooral kinderen met specifieke zorgen die ter adoptie worden opgegeven, die moeilijk geplaatst kunnen worden. Cijfers tonen aan dat meer dan de helft van de kandidaat-adoptieouders afhaakt tijdens de aanvraagprocedure.

Naast een plotse verandering van de persoonlijke situatie, zorgt ook het profiel van het kindje dat de adoptieouders in hun hoofd hebben ervoor dat ze afhaken. Zo worden er steeds vaker kinderen met specifieke zorgen ter adoptie gegeven. Hieronder wordt verstaan dat de kinderen vaak ouder zijn dan 6 jaar, medische complicaties hebben, een moeilijke achtergrond of gedragsproblemen hebben, samen met broers of zussen geplaatst moeten worden of ontwikkelingsstoornissen hebben. In 2014 had meer dan de helft van de buitenlandse adoptiekinderen een of meerdere specifieke ondersteuningsbehoeften nodig.

“De meeste kandidaten hebben bij hun adoptieaanvraag een kleine baby voor ogen, terwijl steeds meer oudere kinderen en kinderen met specifieke zorgen worden opgegeven voor adoptie”, zegt Leen Du Bois, woordvoerster van het Vlaams Centrum voor Adoptie aan Het Nieuwsblad. Ze voegt er nog aan toe dat ze de kandidaten bewust willen maken van de verschillende opties, maar dat het toch een persoonlijke keuze blijft.