Water en lucht in België verbeteren

Rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Europees Milieuagentschap (EMA) tonen aan dat de Belgische lucht- en waterkwaliteit verbeterd is. Maar er zullen nog grotere inspanningen nodig zijn om de streefdoelen voor 2050 te halen.

Volgens de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is de kwaliteit van het zwemwater aan de Belgische kust positief geëvolueerd. 29 van de 42 zwemzones scoren uitstekend, de andere dertien halen een goede kwaliteit. Dat betekent dat meer Belgische kustzones in aanmerking kunnen komen om een ‘Blauwe Vlag’ toegekend te krijgen. Dat kwaliteitslabel toont aan dat de zone in kwestie goed scoort op vlak van waterkwaliteit, milieuzorg en veiligheid. En dat is een plus voor buitenlandse toeristen, die zo’n label erg waarderen.

Nog ambitieuzer worden

Maar België hoort niet op alle vlakken bij de besten van de klas. Het Europees Milieuagentschap (EMA) publiceerde vandaag ook zijn vijfjaarlijkse milieurapport. Daaruit blijkt inderdaad dat de kwaliteit van de Vlaamse kustwateren verbeterd is, maar huishoudens en bedrijven volgen die trend niet. Er zitten dan ook nog altijd zeer veel nitraten en fosfor in onze waterlopen.

Wat betreft de luchtzuiverheid kruipt België langzaamaan uit een diep dal. Het aantal schadelijke stoffen in de Belgische lucht is serieus gedaald, maar meer dan 56 procent van de Belgen komt nog altijd te veel in contact met schadelijke stoffen zoals stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

De directeur van het EMA, Hans Bruyninckx, zegt dat het Europees beleid goede inspanningen heeft geleverd om de milieuproblematiek aan te pakken. Maar toch moeten de beleidsmakers nog ambitieuzer worden als ze hopen de vooropgestelde doelen voor 2050 te realiseren.