Minder fraude met kinderbijslag

De overheid is er vorig jaar in geslaagd 2,86 miljoen euro onterecht uitbetaalde kinderbijslag te achterhalen, die als gevolg van fraude was toegekend. Dat is ongeveer een miljoen minder dan in 2013 (3,82 miljoen euro). In 2012, net voor maatregelen werden genomen om frauduleuze praktijken te achterhalen, was dat bedrag nog 255.000 euro. Dat staat te lezen in L'Avenir.

Van de 2,86 miljoen euro werd ongeveer één miljoen euro gerecupereerd door de cel sociale fraude binnen de Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). In 2014 werden 4.297 dringende controles uitgevoerd in het kader van een vermoeden van fraude en er werden 3.205 willekeurige controles uitgevoerd bij mensen thuis.

De meest voorkomende fraude betreft mensen die zich opgeven als zogezegd eenoudergezin terwijl ze dat niet zijn. Eenoudergezinnen hebben recht op 50 procent meer kinderbijslag voor een eerste kind.