"Fantasielenzen beter controleren"

De Hoge Gezondheidsraad vraagt de federale overheid om de kwaliteit van kleur- en fantasielenzen even streng te controleren als die van gewone lenzen. Kleur- en fantasielenzen worden in tegenstelling tot gewone lenzen niet als medische middelen aanzien, waardoor ze minder gecontroleerd worden en vrij verkrijgbaar zijn.

De productie van medische middelen, dus ook gezichtscorrigerende lenzen, wordt strikt gecontroleerd, wat het risico op complicaties vermindert. Voor kleur- en fantasielenzen, die vrij verkrijgbaar zijn, is dit niet het geval, stipt de Hoge Gezondheidsraad aan. Kleurlenzen kunnen toch nuttig zijn, bijvoorbeeld bij een litteken, maar men moet ervoor zorgen dat er een goede doorbloeding is en dat de gebruiksomstandigheden goed zijn.

De contactlens belemmert de doorgang van zuurstof naar het hoornvlies. De natuurlijke afweer van het oog wordt zo verzwakt. Mogelijke complicaties bij slecht gebruik gaan van een licht ongemak tot infecties, hoornvliesontstekingen en allergische blindliesontsteking. In sommige gevallen kan dit leiden tot beschadiging of zelfs verlies van het zicht. Het risico op complicaties kan enigszins beperkt worden door de hygiëne- en houdbaarheidsvoorschriften na te leven, luidt het nog.