Infrabel schakelt hulp van buren in

Spoorwegnetbeheerder Infrabel wil de hulp inroepen van mensen die langs spoorlijnen wonen waar veel zelfdodingen gebeuren. Hen wordt gevraagd via een speciaal noodnummer snel alarm te slaan, om zo het aantal zelfdodingen naar beneden te krijgen. Vorig jaar waren er 200 pogingen, een stijging met bijna een kwart. Dat berichten Het Nieuwsblad en De Standaard.

Hulp- en politiediensten geloven in dit nieuwe initiatief. "Het gebeurt niet zelden dat wij op de plaats van een zelfdoding staan, en een buurtbewoner komt melden dat hij die persoon op voorhand had opgemerkt, maar niet goed wist wie hij moest alarmeren." Eerder bleek een samenwerking met buurtbewoners al succesvol in de strijd tegen kabeldiefstallen op het spoor.

Daarnaast heeft Infrabel een bezoek gebracht aan psychiatrische instellingen in de buurt van spoorlijnen, om hen erop te wijzen dat ook zij naar het speciale noodnummer van Securail kunnen bellen, wanneer ze vermoeden dat een van hun patiënten aan het spoor een wanhoopsdaad zal plegen.