Diploma steeds vaker via tweede kans

Steeds meer mensen proberen hun diploma secundair alsnog te halen in het tweedekansonderwijs. En de cursisten worden er steeds jonger. Dat bericht De Standaard.

Het aantal cursisten dat in het tweedekansonderwijs (TKO) Algemene Vorming volgt, is in vijf jaar verdubbeld. Het waren er 4.006 in 2008-2009 en 8.167 in het schooljaar 2013-2014. De cijfers staan in het antwoord dat de minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), gaf op een vraag van Elisabeth Meuleman (Groen).

Opvallend is ook de verjonging van het publiek. Meer dan de helft van de cursisten is jonger dan 25. Ze zijn dus nog maar niet lang van de schoolbanken weg. Voor Meuleman is dit een indicatie "dat we in Vlaanderen met een groot probleem van schoolmoeheid kampen". "Het beleid heeft daar te weinig aandacht voor. Het moet mogelijk zijn beter in te spelen op de verschillen tussen leerlingen in een klas, om ook de niet-gemotiveerden mee te krijgen."

Er zijn enkele verklaringen voor de groei, schrijft De Standaard nog. Zo zijn er de jongste jaren centra bijgekomen die tweedekansonderwijs aanbieden.