Regularisaties met kwart gedaald

Het aantal regularisaties van mensen zonder papieren is vorig jaar met een kwart gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Het aantal regularisaties om humanitaire redenen daalde fors, die om medische redenen verdubbelden.

In 2014 werden 680 mensen geregulariseerd om humanitaire redenen , tegenover 1.131 het jaar voordien. Daarnaast vonden 295 regularisaties om medische redenen plaats, waar dat er in 2013 nog 148 waren. Daarnaast vonden ook nog een twintigtal regularisaties plaats om buitengewone omstandigheden. In totaal gaat het dus om een daling met 25,4 procent, van 1.336 in 2013 tot 996 het jaar nadien.

Het totale aantal behandelde dossiers daalde met zowat veertig procent van ruim 23.500 naar een kleine 14.000. Francken is blij met de daling van het aantal regularisaties om humanitaire redenen, aangezien dit een uitzonderingsregeling blijft. De daling heeft volgens hem te maken met de terugval van de economische migratie vanuit de Balkan en de oneigenlijke asielaanvragen die daarbij hoorden, in combinatie met de snellere procedures. En dan is er ook nog de historische achterstand van 'tienduizenden dossiers' die intussen is ingelopen.