17.879 starters verloren uitkering

Eind januari hadden naar schatting 17.879 werklozen hun recht op een inschakelingsuitkering verloren, van wie twee derde in Wallonië. Dat meldt de Rijkdsienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vandaag.

De inschakelingsuitkering is een uitkering voor jonge schoolverlaters die niet meteen werk vinden. De regering-Di Rupo beperkte het recht op een inschakelingsuitkering tot drie jaar. De gevolgen van die maatregel laten zich sinds 1 januari van dit jaar voelen. Op die dag werd daardoor de inschakelingsuitkering van naar schatting 15.877 werklozen afgeschaft. Eind januari was dat aantal opgelopen tot 17.879.

Vooral werklozen in Wallonië zijn betrokken: in het Waals gewest hadden eind januari circa 11.900 werklozen hun inschakelingsuiterking verloren. In Brussel gaat het om ongeveer 3.200 mensen, in Vlaanderen om bijna 2.800. De brutocijfers liggen iets hoger, maar de RVA houdt er rekening mee dat een deel van die mensen (3 procent) geen inschakelingsuitkering meer krijgt omdat ze een job hebben gevonden.

In januari kregen in totaal 456.347 werkzoekenden een uitkering. Dat zijn er 32.727, of 6,7 procent, minder dan in januari 2014. Kleine kanttekening: in deze cijfers zitten ook de geschrapte inschakelingsuitkeringen vervat. De RVA merkt nog een aanzienlijke verhoging van de tijdelijke werkloosheid in januari: +17 procent tot 175.264 eenheden. Dat is vooral te wijten aan slechte weersomstandigheden, kinkt het. Als je een driemaandenperiode overschouwt, is er nog altijd een daling tegenover dezelfde periode een jaar eerder.