"Dit zal voor sociale onrust zorgen"

De regeringsbeslissing over de indexsprong zal "grote sociale onrust" veroorzaken. Dat zegt Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond. Hij waarschuwt voor spontane acties.

De indexsprong komt volgens De Leeuw neer op "regelrechte diefstal" op het loon van de werknemers. Nog volgens de ABVV-voorzitter wordt door het wetsontwerp de Nationale Arbeidsraad (NAR) uitgesloten. Hij wijst ook op de strafrechtelijke sancties die in het ontwerp zijn voorzien voor werkgevers en werknemers die de indexsprong niet naleven. "Dit is een zeer verregaand restrictief kader", vindt de ABVV-topman.

De Leeuw waarschuwt dan ook voor grote sociale onrust. "Ik vrees dat dit spontaan zal gebeuren. Dat is mijn aanvoelen." De indexsprong en de maatregelen rond beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT'ers (voormalig brugpensioen) "zullen niet bijdragen tot sociale stabiliteit".

In een gemeenschappelijke reactie noemen de drie vakbonden de regeringsbeslissing "stuitend onrechtvaardig en bijzonder ondoelmatig". "De regering heeft er dus voor gekozen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen. Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd.", luidt het in de mededeling.

Bovendien, aldus de bonden, is de indexsprong ondoelmatig. "De indexsprong - 2,6 miljard euro minder loonkost voor werkgevers - zal volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. Die 28.000 jobs zijn onvoldoende om de stijgende beroepsbevolking op te vangen", aldus de bonden.