Invoer elektriciteit bijna verdubbeld

België bleef vorig jaar een netto-invoerder van stroom uit het buitenland. De netto-invoer verdubbelde bijna, van 9,6 TWh in 2013 tot 17,6 TWh in 2014. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. Het importeren van elektriciteit uit buurlanden was nodig omdat een aantal Belgische kerncentrales gesloten bleven, onder meer als gevolg van haarscheurtjes en sabotage. Op piekmomenten was er dus onvoldoende Belgische stroom voorhanden.

De meeste invoer kwam uit Frankrijk: 50 procent of 21,8 TWh van alle invoer. Dat was ruim een kwart meer dan het jaar voordien. De uitvoer van elektriciteit daalde met 45 procent tot 4,2 TWh. Elia boekte vorig jaar een nettowinst van 172,8 miljoen euro, 1,8 procent minder dan in 2013. 

Operationeel was 2014 er een goed jaar (+24 procent), maar netto daalde de winst met 4,6 procent als gevolg van het verdwijnen van enkele uitzonderlijke inkomsten. Elia stelt opnieuw een dividend voor van 1,54 euro bruto.