Nieuwe clinch CD&V en N-VA op komst?

Deze ochtend bespreekt de regering het wetsontwerp dat de lonen onderwerpt aan de indexsprong. Kris Peeters onderneemt daarbij een nieuwe poging om de indexsprong ook op de huurprijzen toe te passen. Dat bevestigen verschillende CD&V-bronnen, zo berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.

De minister van Werk kaartte de kwestie tien dagen geleden voor het eerst aan tijdens een kernkabinet. Toen maakte vicepremier Didier Reynders (MR) voorbehoud. Maar Peeters haalt "efficiëntie- en rechtvaardigheidsredenen" aan om door te zetten. Als de inkomsten uit arbeid worden geblokkeerd, dan is het logisch om dat ook met de inkomsten uit huur te doen. Ook in het verleden ging een indexsprong voor de lonen altijd gepaard met een gelijkaardige maatregel voor de huur. CD&V steunt haar minister voluit. De partij bereidde een juridische nota voor waaruit blijkt dat de federale regering ook bevoegd is.

Binnen de regering wordt het een pittige discussie. Naast de MR toont de N-VA zich erg weigerachtig. Volgens de Vlaams-nationalisten is het huurbeleid een exclusief Vlaamse bevoegdheid.