320 jobs bedreigd bij ondersteuning Bpost

De directie van Bpost wil een 320-tal functies, op een totaal van ongeveer 3.000, schrappen bij de ondersteunende diensten. Dat is donderdag meegedeeld op een bijzonder paritair comité. Hoeveel mensen er door de herstructurering in het zogenaamde Alpha-plan betrokken zijn, is niet helemaal duidelijk. De christelijke vakbond houdt het op een 900-tal personeelsleden, omdat sommige functies door meerdere personen worden uitgeoefend. Het zou vooral gaan om ‘het middenmanagement’.

Een deel van de getroffen personeelsleden zijn statutair en zullen dus elders in het bedrijf tewerkgesteld moeten worden. Contractuelen en externen verliezen mogelijk hun baan. "We hebben akte genomen van de aankondiging en willen nu tijd om het dossier te analyseren. We moeten bekijken wat wettelijk binnen onze mogelijkheden ligt", verklaart Lieve Vanoverbeke van ACV-Transcom. "Voor ons is elk personeelslid evenwaardig".

Overheidsbedrijf

De aankondiging donderdag doet denken aan de procedure-Renault (procedure voor een bedrijf dat wil overgaan tot collectief ontslag), maar technisch is ze dat niet, want Bpost is een overheidsbedrijf.

Een precieze timing voor de onderhandelingen ligt nog niet vast. De directie zou de herstructurering, die moet dienen om het bedrijf concurrentiëler te maken, tegen eind 2016 willen afronden.