Gevangenen eisen geld voor studies

Vijf gedetineerden uit de gevangenis Leuven-Centraal dagvaarden de Belgische staat omdat hun studierechten niet gerespecteerd zouden worden. Ze krijgen namelijk niet langer financiële middelen om een universitair diploma te halen. De zaak komt dinsdag voor in het vredegerecht in Leuven.

In de gevangenis van Leuven-Centraal zitten een vijftiental gedetineerden die een universitaire studie volgen. Daarbij zijn er veel beperkingen, voornamelijk op technologisch vlak. Op 8 mei 2014 besliste de Federale Overheidsdienst Justitie om de financiële ondersteuning van de studies van gedetineerden stop te zetten. Wegens besparingen op het budget werd de maandelijkse tegemoetkoming van 96,72 euro geschrapt. Vijf gedetineerden eisen toch financiële steun bij hun studies aan de open universiteit. Zij beweren dat de beslissing ingaat tegen de regelgeving uit 2005, die nooit herroepen werd.

De zaak wordt dinsdag behandeld voor het vredegerecht van het tweede kanton in Leuven. De gedetineerden namen geen advocaat en behandelen zelf hun zaak.