Hoe ga je als ouder om met pestgedrag?

Pestdeskundige Gie Deboutte gaf in de studio van VTM NIEUWS toelichting bij de aanpak van pesten op school. “Om pesten op een doeltreffende manier aan te pakken, moeten ouders discreet de school contacteren. Daarop moet de school de situatie nauwgezet opvolgen”, zegt Deboutte. 

Donderdag overleed een 13-jarige jongen uit Ieper die werd gepest op school, nadat hij zondag een wanhoopspoging had ondernomen. “We zien vaker dat dergelijke jongeren het na zo’n periode het te moeilijk hebben om terug naar school te gaan”, zegt Deboutte.

“Het is niet altijd makkelijk om de invloed van pesten op jongeren juist in te schatten. Heel wat jongeren zijn beschaamd of willen niet dat ze zelf de schuld krijgen omdat ze bijvoorbeeld terug gereageerd hebben. Bovendien zijn jongeren vaak angstig, uit schrik om de zaken te verergeren.”

Hoe merk je op dat een kind gepest wordt?

“Het is belangrijk om signalen op te merken. Signalen kunnen zijn: niet meer bij de groep horen, afwezig blijven, ziek zijn, punten die achteruitgaan. Het is vaak een optelsom”, zegt Deboutte.

Volgens Deboutte is het belangrijk dat omstanders het pestgedrag op een veilige manier kunnen melden op school, omdat zij vaak de eersten zijn die de problematiek opmerken. “Pestkoppen zijn niet de eersten die het verhaal naar buiten brengen”, zegt Deboutte. “Het zijn de omstanders, bijvoorbeeld medeleerlingen, die vaak als eerste het verhaal kunnen brengen. Zij zien zeker dat er iets aan de hand is en kennen de escalatie ook. Het is belangrijk dat zij gemotiveerd raken om zoiets te signaleren.”

Wat kan je doen om pesten te stoppen?

Een belangrijke rol om pesten te stoppen ligt bij de kinderen die het zien gebeuren. Om te zorgen zij het pestgedrag signaleren, moeten ook zij drempels kunnen overwinnen, zegt Deboutte. “Bijvoorbeeld: ‘word ik als klikspaan bekeken? Welke rol heb ik nadien in de groep?’ Het is belangrijk dat scholen een aanpak uitbouwen zodat leerlingen veilig hun verhaal kunnen doen.”

“Er kan namelijk ook groepsdruk ontstaan op de pestkoppen, zodat zij gaan inbinden. Pestkoppen zijn bezig met prestige en populariteit opbouwen in de groep. Als die groep aan de andere kant gaat staan en het slachtoffer gaat steunen, zullen pestkoppen ook stoppen, want ze halen er geen voordeel meer uit.”

Wat kan je als ouder doen?

Als een kind gepest wordt, hebben ouders vaak de neiging om meteen zelf naar de school te stappen, maar dat is niet de juiste reactie. “Dat is een emotionele en begrijpelijke reactie, maar niet de beste reactie. Zo steken ouders eigenlijk het kind voorbij. Een slachtoffer wil dat het veilig blijft, daarom moet je het verhaal van het slachtoffer respecteren. Wanneer een ouder weet dat zijn kind wordt gepest, kunnen de ouders beter discreet contact opnemen met de school. De school moet daarop nauwgezet bekijken wat er zich afspeelt rond het kind.”

Hoe kan de school optreden?

“Vaak horen we dat er gepest wordt in de toiletten, of in de refter. Op die plekken moet scherp toezicht zijn. Wanneer er zich een nieuw incident voordoet, moet de school tussenbeide komen. Dan kan de school actief ingrijpen en is er niemand klikspaan geweest. Zo kan je doeltreffend optreden tegen de pestkoppen. Je moet niet alleen in contact treden met het slachtoffer, maar ook met de omstanders en de pestkoppen. Het moet de absolute bedoeling zijn om het pesten te stoppen”, besluit Deboutte.