Vlamingen werken 1,3 jaar langer

De leeftijd waarop de gemiddelde Vlaming stopt met werken is opgeschoven van 58,3 jaar tot 59,6 jaar. Dat blijkt uit een studie door het Leuvense Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) naar de 'uittredeleeftijd', zo schrijven de kranten van Mediahuis.

Vijftien jaar geleden lag die uittredeleeftijd op 58,3 jaar, maar tegen 2013 was dat uitstapmoment al opgeschoven tot 59,6 jaar. Als die trend aanhoudt, wordt in 2017 de symbolische grens van 60 jaar gepasseerd.

Toch blijft dat Europees bekeken een bescheiden resultaat, zegt Steunpunt WSE, dat bestudeerde hoeveel actieve beroepsjaren een 50-jarige gemiddeld nog voor de boeg heeft. In België (er zijn geen aparte Vlaamse cijfers) lag dat aantal in 2012 op 8 jaar, flink beneden het Europese gemiddelde (10,1 jaar).

Al onze buurlanden scoren beter. De Scandinaviërs zijn de koplopers: in Zweden heeft een 50-jarige werknemer nog een loopbaan van 13 jaar te goed.