Homans: huurprijs wel indexeren

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vindt het “niet opportuun” om in te grijpen op de private huurmarkt, waar de indexering al dan niet in het huurcontract tussen twee particuliere partijen is vastgelegd. Ook wat sociale huisvesting betreft, pleit de minister om de indexering gewoon te laten doorgaan. Dat zei ze gisteren in een persbericht.

Woensdag ontstond er heel wat ophef over de plannen van de federale regering om huurprijzen wel te indexeren, of met andere woorden aan te passen aan de kosten van het levensonderhoud, terwijl lonen en uitkeringen een indexsprong maken en dus geblokkeerd worden.

“Beleid op losse schroeven"

In een reactie op mediaberichten over de indexering, zegt Homans het volgende: "Door de huurprijzen in de sociale huisvesting niet te indexeren, zouden we het ganse beleid op losse schroeven zetten. De meerjarenbegroting van de huisvestingsmaatschappijen houdt immers rekening met een indexering van de huurprijzen. Door dit niet door te voeren, komen investeringen in bijkomende sociale woningen en renovaties in het gedrang".

"De indexsprong die is afgesproken in het federale regeerakkoord, heeft als doel om de competitiviteit van onze ondernemingen te verbeteren door de loonkost met 2 procent te verminderen. We voorzien hierbij de nodige sociale correcties voor de lage lonen en uitkeringstrekkers. Het is dus duidelijk dat een koppeling met de huurprijzen hier niet ter zake doet.", zegt de minister nog. Homans wijst er ook op dat door de zeer lage inflatie “of zelfs deflatie”, de te verwachten index op de huurprijzen "wellicht niet zal voorvallen".

Vlaamse bevoegdheid

Bovendien laat Homans verstaan dat de huurprijzen een Vlaamse bevoegdheid zijn geworden na de staatshervorming van 1 juli 2014. Het debat over de index hoeft volgens Homans dus niet op federaal niveau gevoerd te worden, maar “moet het kaderen binnen een integraal Vlaams woonbeleid".

De indexatie van de huurprijs wordt berekend op basis van de schommelingen van de gezondheidsindexcijfer. Dit cijfer komt overeen met het algemeen indexcijfer, maar houdt geen rekening met de prijsstijgingen van tabak, alcohol, benzine en diesel.