Mantelzorger krijgt geen geld zonder job

Sinds 1 januari kunnen werkzoekenden niet langer een vrijstelling om sociale en familiale redenen aanvragen. Die gaf hen de ruimte om voor een ernstig ziek familielid te zorgen. Dat berichten Het Nieuwsblad en De Standaard.

Als uw kind of partner ernstig ziek wordt, kunnen werkenden gebruikmaken van tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. Maar werkzoekenden staan sinds 1 januari in de kou, waarschuwen de Gezinsbond en de Vrouwenraad. Tot eind vorig jaar konden werkzoekenden namelijk een vrijstelling krijgen van de verplichting te solliciteren, om sociale en familiale redenen. 

"Geen vangnet meer"

"Dan deed je afstand van je werkloosheidsuitkering en kreeg je een lagere uitkering", zegt Manu Keirse van de Gezinsbond. "Maar wel met de belofte dat je na de zorgperiode onmiddellijk opnieuw een beroep kon doen op je werkloosheidsuitkering, omdat je dan opnieuw beschikbaar was voor de arbeidsmarkt. En je behield intussen je pensioenrechten." Volgens Magda De Meyer van de Vrouwenraad komt het erop neer dat werklozen geen ziek kind mogen hebben. "Ze hebben immers geen vangnet meer."

"Mantelzorg met sollicitaties combineren"

Minister van Werk Kris Peeters bevestigt in de kranten dat de vrijstelling geschrapt is om besparingsredenen. "In het eerste jaar willen we zes miljoen besparen, in het tweede jaar tot twaalf miljoen euro", aldus zijn woordvoerder. "We zijn ervan overtuigd dat de mensen die op de vrijstelling een beroep doen en werkloos blijven, hun zoektocht naar werk kunnen combineren met hun zorgtaken. Indien ze bijvoorbeeld een langdurige opleiding volgen, kunnen ze een beroep doen op oplossingen op het niveau van de deelstaten, zoals kinderopvang of dagopvang van zorgbehoevenden."